Gevolgen van discriminatie en ongewenste omgangsvormen op het werk

Discriminatie en alle andere vormen van ongewenste omgangsvormen/gedrag op de werkvloer kunnen vele gevolgen hebben. Voor alle betrokkenen!
 

Gevolgen voor werknemers

Ongewenste omgangsvormen, waaronder arbeidsdiscriminatie, op het werk kan negatieve gevolgen hebben op iemands gezondheid. Veel voorkomende klachten zijn:

 

Mentale klachten, bijvoorbeeld:

 • slapeloosheid
 • concentratiestoornissen
 • gebrek aan initiatief
 • angst
 • depressie
 • agressie
 • stress of algehele gespannenheid
 • Psychische problematiek

 

Fysieke klachten, bijvoorbeeld:

 • rug-, nek- en schouderklachten
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • maagklachten
 • eetstoornissen

 

Werk gerelateerde klachten, bijvoorbeeld:

 • afname van arbeidstevredenheid en werksfeer
 • afname van alertheid/concentratie
 • afname van betrokkenheid bij de organisatie
 • onzeker gedrag
 • verliezen van inzet, motivatie en betrokkenheid
 • verhoogde kans op ongevallen
 • verzuim

 

Gevolgen voor de organisatie

 • Verzuim
 • Uitval
 • Lagere productie
 • Minder functioneren en presteren
 • Meer fouten
 • Interne klachten (bij vertrouwenspersonen), externe klachten (bv bij vakbonden, meldpunten discriminatie), juridische gevolgen
 • Imagoschade
 • Vertrek werknemers (met allerlei bijkomende nadelen)

 

Gevolgen voor zowel werkgever, werknemer en de (eventuele) omstanders

 • Sfeer en teamklimaat