Preventiemedewerker

De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer. Als je als organisatie iemand aanwijst als preventiemedewerker, is voor alle medewerkers duidelijk bij wie zij met hun vragen terecht kunnen. Belangrijk hierbij is wel dat je dit goed communiceert richting alle medewerkers, ook de tijdelijk krachten. De preventiemedewerker kan de arbocoödinator zijn, maar ook iemand van personeelszaken, huisvesting of, bij hele kleine organisaties, de directeur zelf.

Beschrijving
De taak van de preventiemedewerker is het coördineren van alle arbozaken binnen de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Overleg met directie;
 • Overleg met derden, zoals de Arbodienst of arbo-adviesbureau;
 • Maken of laten maken van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • Het adviseren van alle medewerkers over arbozaken;
 • Het beheren van een specifiek budget voor arbozaken waarmee ieder jaar een aantal knelpunten kunnen worden opgelost;
 • Het verzorgen van instructies aan (nieuwe) medewerkers;
 • Het begeleiden van mensen met gezondheidsklachten zodat zij toch zo veel mogelijk aan het werk kunnen blijven.

Voordelen

 • Systematische aandacht voor Arbeidsomstandigheden leidt tot een groeiend bewustzijn van medewerkers voor gezond werken.
 • Medewerkers met (beginnende) lichamelijke klachten zullen in een vroeger stadium bij de preventiemedewerker aankloppen, waardoor de kans op uitval minder is.

Mogelijkheden
In een grotere organisatie kunnen de verschillende taken op het gebied van Arbo worden verdeeld over meerdere personen. Denk hierbij aan:

 • iemand van personeelszaken voor alle administratieve zaken, zoals ziekteverzuimbeleid en –gegevens, contact met de bedrijfsarts;
 • iemand van onderhoud voor alle technische zaken;
 • iemand op de werkvloer voor adviezen met betrekking tot lichamelijke belasting. Zo iemand wordt ook wel coach Fysieke Belasting genoemd;
 • iemand op kantoor voor adviezen met betrekking tot de beeldschermwerkactiviteiten, zoals geven van voorlichting en instructies. Zo iemand wordt ook wel RSI-consulent of Werkplekcoach genoemd.

Minimumeisen

 • Iedere organisatie moet een preventiemedewerker hebben.
 • In organisaties met minder dan 15 medewerkers mag de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen.
 • De preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen, zolang hij maar over de specifieke kennis van de arborisico’s binnen de organisatie beschikt.

Tips voor leidinggevenden

 • Als je al over een arbocoördinator beschikt kun je deze tevens aanstellen als preventiemedewerker, zolang hij de risico’s binnen je organisatie maar kent.
 • Het is verstandig om deze persoon een cursus tot preventiemedewerker te geven, zodat hij kennis van zaken heeft. Een dergelijke cursus duurt 1-3 dagen, afhankelijk van de complexiteit. KIKK recreatie biedt een tegemoetkoming voor de kosten van de opleiding tot preventiemedewerker. Kijk of deze regeling iets voor je is.
 • Zorg voor een goede omschrijving van de taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker, want het werkterrein is heel breed en er kunnen aanzienlijke bedragen mee gemoeid gaan.
 • Als je bij een grotere organisatie werkt, is het verstandig om meerdere preventiemedewerkers aan te stellen, zodat zij elkaar kunnen helpen en vervangen. Je kunt ook de taken over verschillende personen verdelen.
 • Maak aan de medewerkers, ook de tijdelijke krachten, bekend wie de preventiemedewerker is en waarvoor ze hem kunnen inschakelen.

Tips voor medewerkers

 • Als je niet weet wie de preventiemedewerker is in je organisatie, vraag dit dan na bij je leidinggevende.
 • Maak gebruik van de preventiemedewerker. Ga naar hem toe als
  • je vragen hebt over arbo in het algemeen;
  • als je vragen hebt over de inrichting van je werkplek;
  • je lichamelijke klachten hebt die (mede) veroorzaakt zijn door je werksituatie of waarvan je verwacht dat je hier tijdens je werk last van hebt.

Categorieën
Locatie:  Bungalowpark / Camping / Groepsaccommodatie / Zweminrichting
Functiegroep: ontvangst en veiligheid / overig (leiding/staf/admin) / recreatie en vermaak / schoonmaak en logistiek / techniek en groen / voedselbereiding en bediening / winkelverkoop / zwembad (en omgeving) 
Belasting: duwen en trekken / energetische belasting / repeterende bewegingen / staan en lopen / tillen en dragen / werkhouding
 

randomness