Regelmogelijkheden vergroten

Onder regelmogelijkheden verstaan we de speelruimte die je hebt om je werk zelf in te delen en knelpunten op te lossen. Je kunt hierbij denken aan:

 • de volgorde van je werk zelf bepalen,
 • de manier waarop je je werk doet,
 • het moment waarop je hulp inschakelt.

Voordelen
Als je voldoende regelmogelijkheden hebt en ze ook gebruikt, ervaar je minder stress, ben je productiever heb je minder kans op klachten. Als je meer regelmogelijkheden heb, kan je:

 • te zwaar of te eenzijdig werk makkelijker afwisselen met ander werk;
 • knelpunten sneller zelf oplossen. Dat bevordert tevens je zelfstandigheid en werkt motiverend;
 • je werktempo beter aanpassen, waardoor je efficiënter met je energie om kan gaan.

Tips voor leidinggevenden

 • Geef medewerkers waar mogelijk meer zelfstandigheid in het bepalen van de volgorde en het tempo waarin ze hun werk doen en de manier waarop ze werken.
 • Vertel medewerkers waar hun regelmogelijkheden liggen en verleid ze deze te gebruiken. Begeleid ze hierin waar nodig.

Tips voor medewerkers

 • Kijk eens welke regelmogelijkheden je hebt en of je ze gebruikt.
 • Kijk ook eens of je nog meer mogelijkheden ziet. Je kunt met je leidinggevende overleggen om te vragen of er meer mogelijk is.
 • Een paar voorbeelden waar je aan kunt denken:
  o zwaar werk afwisselen met licht werk,
  o het moment waarop je pauze neemt naar achter schuiven als je licht werk doet en vervroegen als je zwaar werk doet,
  o hulp inroepen van een collega als je iets zwaars moet tillen of het werk niet op tijd af krijgt,
  o hulpmiddelen gebruiken om het werk makkelijker te maken.

Aandachtspunten
Regelmogelijkheden en regelcapaciteiten horen met elkaar in balans te zijn. Te weinig regelmogelijkheden is niet goed, maar te veel ook niet. Per medewerker kunnen capaciteiten fors uit elkaar lopen. Kijk of je daar rekening mee kunt houden.
Bij te weinig regelmogelijkheden ervaren medewerkers dat alles in een te strak keurslijf zit. Bij te veel regelmogelijkheden ervaren medewerkers dat ze te veel aan hun lot overgelaten worden.

Categorieën:
Locatie: Bungalowpark / Camping / Groepsaccommodatie / Zweminrichting
Functiegroep: Ontvangst en veiligheid / Overig (leiding/staf/admin) / Recreatie en vermaak / Schoonmaak en logistiek / Techniek en groen / Voedselbereiding en bediening / Winkelverkoop / Zwembad (en omgeving)
Belasting:  Duwen en trekken / Energetische belasting / Repeterende bewegingen / Staan en lopen / Tillen en dragen / Werkhouding
 

randomness