Beleid

Een gerichte aanpak kan niet zonder beleid. Hierbij wordt het risico in kaart gebracht, beleid geformuleerd en bekend gemaakt.

Beleidsmaatregelen:
• Kennis over agressie en geweld
• Visie en beleid maken en evalueren
• Taken en verantwoordelijkheden
• Huisregels opstellen en bekend maken
• Protocol opstellen en bekend maken
• Klachtenreglement opstellen en bekend maken

 


 

Selecteer in de tabel een Maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een PDF om af te drukken of op te slaan.

randomness