Kennis over Agressie en Geweld

Door de juiste kennis over agressie en geweld weten alle betrokkenen wat ongewenst gedrag is, waar het zich voor kan doen en hoe vaak het voorkomt. Dit vormt de basis om gerichte maatregelen te kunnen nemen. 

Je kunt hierbij gebruik maken van de digitale branche RI&E. Op dit moment wordt de RI&E up to date gemaakt. Zodra dit is afgerond verschijnt hier de link naar deze RI&E. Daarin bevindt zich een aparte module agressie en geweld.

Voordelen: 

Je houdt zicht op wat goed geregeld is en wat nog verbeterd kan worden.
 

Tips voor leidinggevenden: 

• Vul de RI&E in en maak het bijbehorende plan van aanpak om de risico's aan te pakken. Je kunt ook de preventiemedewerker de RI&E laten invullen.

• Er zijn ook andere manieren om gedegen informatie over agressie en geweld te krijgen, zoals:
   - onderzoek, of rondgang op terreinen en in gebouwen door een deskundige;
   - resultaten van registraties;
   - geanonimiseerde rapportage van een vertrouwenspersoon, of de bedrijfsarts.

• Vergelijk je gegevens ook eens met cijfers uit de branche.

• Actualiseer de RI&E en het plan van aanpak regelmatig. Bekijk minimaal één keer per jaar of het plan aanpak geactualiseerd moet worden.

• Houd medewerkers op de hoogte van de voortang van en de resultaten uit de RI&E.

Tips voor medewerkers: 

Weet jij wat voor risico’s jij loopt op het gebied van agressie en geweld? Kijk ook eens op de pagina cijfers uit de branche en vraag het aan je leidinggevende, de preventiemedewerker of P&O.

Aandachtspunten: 

Resultaten van registraties en rapportages van vertrouwenspersonen en bedrijfsarts geven alleen het topje van de ijsberg. Vorm je beeld dan ook niet alleen op deze informatie.

randomness