Taken en verantwoordelijkheden

Bij een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden weet iedereen wat hij moet doen. En als iedereen zijn taken en verantwoordelijkheden over agressie en geweld weet, ben je beter in het voorkomen en aanpakken van agressie en geweld.

Voordelen: 

• Incidenten worden sneller en beter aangepakt.
• Plannen om agressie en geweld te voorkomen worden actief opgepakt.

Tips voor leidinggevenden: 

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van agressie op de werkvloer. Het gaat daarbij meestal om:

• het introduceren van beleid regels en procedures in je team en bij nieuwe medewerkers;
• evalueren en waar nodig aanscherpen van de regels in je team;
• medewerkers op risicofuncties trainingen laten volgen;
• medewerkers voorlichting laten volgen;
• opvang en nazorg bij incidenten;
• waar nodig agenderen agressie op werkoverleg.

Tips voor medewerkers: 

Ook als medewerker heb je verantwoordelijkheden over agressie en geweld:

• Overkomt het je, meld het dan. Neem zo nodig contact op met een vertrouwenspersoon.
• Volg instructies die er in jouw bedrijf zijn.
• Doe mee aan training en voorlichting als die wordt aangeboden.

Aandachtspunten: 

Iedereen heeft een andere taak en verantwoordelijkheid bij het voorkomen en aanpakken van agressie en geweld. De checklist taken en verantwoordelijkheden is een goed uitgangspunt om in jouw bedrijf de taken en verantwoordelijkheden te verdelen.