Aanwezigheid van collega's

In situaties waarin het risico op agressie en geweld groot is, is het verstandig om met meer dan één persoon te werken. Als je samen met anderen werkt voel je je veiliger. Bovendien heeft de aanwezigheid van meerdere medewerkers een preventieve werking op het ontstaan van agressie en geweld.

Voordelen: 

Met meerdere medewerkers werken verhoogt in risicovolle situaties de veiligheid. Het geeft bovendien (zelf)vertrouwen: je staat er niet alleen voor.

Tips voor leidinggevenden: 

•   Zorg dat er voldoende medewerkers aanwezig zijn op de openingstijden.

•    Zet meer medewerkers in wanneer het risico op agressie en geweld extra aanwezig is. Om te weten waar die situaties zich voordoen is het nodig voldoende kennis over het risico te hebben.

•    Zorg voor een vangnetregeling als er door omstandigheden te weinig personeel is om met meer dan één persoon te werken (bijvoorbeeld leidinggevende die bijspringt, inzetten oproepkracht, meerwerk door collega die vroege dienst had).

•    Maak eventueel afspraken met buren of omliggende bedrijven over wat te doen bij agressie en geweld.

•    Laat nieuwe en onervaren medewerkers vaker samen met ervaren collega’s werken in risicovolle taken. Zij kunnen leren van hun collega’s. Tevens voorkom je dat ze door gebrek aan kennis en ervaring in een ongewenste situatie terechtkomen.

Tips voor medewerkers: 

•    Maak goede afspraken met je collega’s voor het inroepen van hulp bij dreigende incidenten.

•    Als je aan een kassa werkt maak dan gebruik van de kassa-instructie.

•    Als je alleen werkt en er gebeurt toch iets is alarmeren voordat het echt uit de hand loopt essentieel. Kijk ook eens bij de maatregel Alarmeren

Aandachtspunten: 

Inzet van meer medewerkers moet roostertechnisch mogelijk zijn.

Bijlagen: 
randomness