Toegangscontrole

Er zijn verschillende mogelijkheden tot toegangscontrole, zoals slagbomen, toegangspoorten met pasjescontrole en camera’s. Met camera’s kun je toezicht houden op de personen die het bedrijf of het bedrijfsterrein betreden. Je kunt er ook snel zicht mee verkrijgen waar zich in het bedrijf of op het terrein agressie en/of geweld afspeelt.

Voordelen: 

Je kunt het betreden van ‘ongewenste gasten’ voorkomen en snel signaleren als er ongewenst gedrag voorkomt. Daarnaast heb je meer voeling met de gasten.

Tips voor leidinggevenden: 

Zorg bij gebruik van camera’s dat er ook werkelijk (voortdurend) iemand beschikbaar is om naar de beelden te kijken en actie te ondernemen als agressie en geweld voorkomt.

Tips voor medewerkers: 

Ga zorgvuldig om met de toegangscontrole. Sluit slagbomen weer af als ze door jou tijdelijk zijn geopend. Wees consequent richting klanten en gasten en trek daarbij één lijn met je collega’s. Als gasten verschillend behandeld worden in de toegang roept dat direct irritatie op.

Aandachtspunten: 

• Toegangscontrole vraagt om een duidelijke afscheiding van het terrein.

• Wees spaarzaam met het gebruik van camera’s in verband met de bescherming van de privacy.

• Zijn camera’s met het oog op agressie en geweld echt onmisbaar? Zorg dan dat er ook werkelijk (voortdurend) iemand beschikbaar is om naar de beelden te kijken en actie te ondernemen als agressie en geweld voorkomt.