Juiste communicatiemiddelen

Door medewerkers uit te rusten met portofoon, mobiele telefoon, een fluitje e.d. worden zij in staat gesteld hulp in te roepen bij (dreigende) agressie en geweld.

Voordelen: 

Gebruik van de juiste middelen maakt de communicatie met collega’s gemakkelijker, waardoor bij signaleren van incidenten snel en adequaat ingegrepen kan worden.

Tips voor leidinggevenden: 

• Voorzie alle medewerkers die over het gehele terrein of ver van collega’s of een ‘vaste’ telefoon verwijderd werken, en risico lopen op agressie en geweld, van een mobiel communicatiemiddel.
• Zorg ervoor dat het technisch ‘bereik’ van de communicatiemiddelen voldoende is, zodat de medewerkers kunnen vertrouwen op hun communicatiemiddelen.
• Test regelmatig of de communicatiemiddelen nog goed werken.
 

Tips voor medewerkers: 

• Zorg dat je beschikbare communicatiemiddelen altijd bij je hebt.
• Test altijd eerst of ze het doen voor je ze meeneemt.

Aandachtspunten: 

Stem de communicatiemiddelen af op de bedrijfsoort en de verschillende functiegroepen en hun werkplek. Technisch is tegenwoordig veel mogelijk. Dit varieert van een dodemansknop, een omvalalarm tot en met het kunnen volgen van een medewerker met een portofoon. Stel vast welke eisen er zijn heeft en baseer je daarmee op de technische mogelijkheden.