Gericht ingrijpen

Als medewerkers gericht ingrijpen bij beginnende agressie en geweld kunnen zij escalatie voorkomen. Om gericht in te grijpen heb je kennis van specifieke situaties nodig, zoals alcoholgebruik, groepsdynamiek en gesprekstechnieken hoe je met excessen om kan gaan.

Voordelen: 

Gericht ingrijpen voorkomt escalatie van agressie en geweld.

Tips voor leidinggevenden: 

Het laten lezen aan medewerkers van het draaiboek ongewenst en agressief gedrag en gesprekstechnieken is vaak een goede start. Vooral op het terrein van bewustwording. De meeste medewerkers hebben daarnaast ook training nodig om deze vaardigheden in echte situaties meester te worden.

Tips voor medewerkers: 

• In het draaiboek ongewenst en agressief gedrag staat welke acties je kan doen bij een steeds verdere opbouw van agressief gedrag.
• In de gesprekstechnieken staat beschreven hoe je agressie op kan vangen en om kan buigen.