Afspraken met politie maken

Als er regelmatig sprake is van ongewenst gedrag van gasten is het gewenst om afspraken te maken met de politie. In de afspraken wordt vastgelegd wanneer de politie ingeschakeld wordt en wat zij doen in een dergelijk geval.

 

Voordelen: 

Goede afspraken met de politie voorkomt in veel gevallen escalatie. In die gevallen dat escalatie niet meer voorkomen kan worden, zorgt het wel voor beheersing van reeds ontstane incidenten.

 

Tips voor leidinggevenden: 

• Evalueer de afspraken regelmatig met de politie, zodat een efficiënte samenwerking ontstaat.

• Train je medewerkers over hoe zij moeten omgaan met agressie en geweld. Zorg dat ze weten wanneer zij de politie moeten inschakelen om escalatie te voorkomen en hoe ze de situatie voor alle gasten zo snel mogelijk terug kunnen brengen binnen veilige kaders.

• Basisregels inschakelen politie:
   - Bij diefstal huisvredebreuk, vernieling of beschadiging van eigendommen van het bedrijf doet de manager of diens vervanger aangifte,
   - Bij bedreiging, mishandeling, vernieling en diefstal van persoonlijke eigendommen doet de medewerker zelf aangifte,
   - Bij een strafbaar feit tegen een bezoeker of gast, doet de gast of bezoeker zelf aangifte.

• Voor een goede samenwerking is het aan te raden een contactpersoon te hebben bij de politie. Met hem spreek je veiligheidsrisico’s door en spreek je af hoe er gemeld wordt. Hierdoor wordt het tevens duidelijk waarin wel en niet wordt samengewerkt.

 

Tips voor medewerkers: 

Zorg ervoor dat je weet wanneer je de politie moet inschakelen. Doe zelf in ieder geval aangifte als er sprake is van bedreiging, mishandeling, vernieling en diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

Aandachtspunten: 

Duidelijke afspraken met de politie geven medewerkers steun in moeilijke omstandigheden. Hiermee kun je voorkomen dat medewerkers teveel verantwoordelijkheid nemen in situaties waarvoor zij niet opgeleid zijn.

 

randomness