Maatregelen tegen de dader

De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de situatie. Zij kunnen variëren van een waarschuwing, verwijdering van het terrein tot aangifte doen bij de politie. De maatregelen worden besproken met de betrokken medewerker en uitgevoerd. De betrokkene wordt op de hoogte gehouden van de afloop.

Voordelen: 

Je verbindt consequenties aan het overtreden van de huisregels. Dit verhoogt de veiligheid in het bedrijf. Tevens verbeter je het imago: dit is een veilige onderneming voor alle gasten en medewerkers. Wie daar niet aan meewerkt wordt aangesproken.

Tips voor leidinggevenden: 

• De maatregelen die je neemt moeten in verhouding staan tot het gedrag. Daarnaast moeten ze uitvoerbaar zijn en te handhaven.
• Bepreek de maatregelen die je gaat nemen bij overtreden van de huisregels met de medewerkers, zodat zij hiervan op de hoogte zijn.
• Wanneer gasten zich niet aan de huisregels houden en zich misdragen, kun je overgaan tot een ontzegging van de toegang.

Tips voor medewerkers: 

Attendeer je gasten op de eventuele maatregelen bij overtreden van de huisregels.

Aandachtspunten: 

Goed aanpakken van daders heeft een bijzonder sterk effect op het terugdringen van agressie en geweld. Bedrijven waar nooit daders worden aangepakt scoren gemiddeld een hoger risicocijfer dan bedrijven waar altijd daders worden aangepakt (Bron arbeidsinspectie).

randomness