Bespreken van incidenten

Bespreek incidenten structureel en gestructureerd. Hierbij moet je niet alleen kijken naar het ontstaan, maar ook hoe je incidenten in de toekomst kunt vermijden. Hoe is er gereageerd? Zijn daar nog verbeteringen in mogelijk? Wat is gedaan aan nazorg en moet dit in de toekomst anders? De bespreking is dus ook bedoeld als mogelijkheid om met elkaar te leren en steun te geven.

Voordelen: 

Bespreken van incidenten draagt bij aan de verbetering van de veiligheid- en opvangmaatregelen.

Tips voor leidinggevenden: 

• Zorg ervoor dat je kennis hebt over en vaardigheid opdoet in het ‘veilig’ bespreken van incidenten,
• Bespreek minimaal één maal per jaar de incidenten van het afgelopen jaar. Wat is er gebeurd, wat ging er goed, wat ging er niet goed en wat kunnen we er van leren?
• Bespreek een ernstig incident direct na afloop of in het eerstvolgende overleg. Wacht daar niet te lang mee. Informeer medewerkers zo nodig tussendoor mondeling of schriftelijk over wat er gebeurd is. Op die manier voorkom je indianenverhalen.

Tips voor medewerkers: 

Heb je een incident meegemaakt waar anderen wat van kunnen leren? Vraag dan aan je leidinggevende of het besproken mag worden op een overleg.

randomness