Geluid

Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Geluid wordt gevaarlijk wanneer het uitgroeit tot lawaai. Een extra gevaar ontstaat wanneer schadelijk geluid ongemerkt tot blijvende schade leidt. Het kan namelijk leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Om medewerkers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Dit kan geïnventariseerd worden met behulp van de RI&E Recreatie. Vanzelfsprekend moet de effectiviteit van de maatregelen ook gecontroleerd worden.

In de Recreatiebranche kan de blootstelling aan geluid hoog zijn. Niet bij alle werkzaamheden is geluid een probleem. Geluid kan veroorzaakt worden door harde muziek. Denk aan cafés, disco’s en recreatieruimten. Maar ook bij andere werkvormen komen schadelijke geluidsniveaus voor. Denk hierbij aan groene en technische werkzaamheden. Het geluidsniveau wordt hier vooral bepaald door gereedschappen en machines. De gevolgen van blootstelling aan geluid zijn afhankelijk van het geluidsniveau, eventueel het aantal en soort machines, de inrichting en de aankleding van de werkruimte en de verblijfsduur van de medewerker in die ruimte.

 

 

Wat is lawaai? Decibel? (bijlage 1)

Blijvende gehoorschade
Geluid ontstaat door snelle luchtdrukverschillen. Als die luchtdrukverschillen heel erg groot zijn, kan schade in het oor optreden. Blootstelling aan een grote geluidsdosis zal leiden tot tijdelijke gehoorvermindering, oorsuizen of het waarnemen van een pieptoon.

 

Herstellende gehoorschade
Bij incidentele blootstelling zal het gehoor zich in principe wel herstellen. Maar bij geregelde blootstelling aan een grote dosis ontstaat een blijvende gehoorschade. Deze schade ontstaat meestal geleidelijk, maar kan ook acuut optreden. Bij een geleidelijk optredende gehoorschade is het vaak de omgeving die de schade waarneemt.
Gehoorschade herkennen:

  • De persoon gaat vaak harder praten.
  • De persoon zet het geluid van tv en radio harder.
  • De persoon hoort geen hoge tonen of zachte geluiden meer.
  • De persoon heeft moeite met telefoneren.
  • De persoon heeft moeite met het voeren van een gesprek in een rumoerige omgeving.
  • De persoon hoort soms fluit-, piep- of bromtonen.

Veel geluid vergroot niet alleen de kans op gehoorschade maar kan soms ook leiden tot verhoogde bloeddruk, het optreden van stress, concentratiestoornissen en vermoeidheid. Bovendien neemt de kans op ongevallen toe, doordat bijvoorbeeld waarschuwingssignalen niet gehoord worden.

 

Maatregelen geluid
De maatregelen in de Arbocatalogus zijn gegroepeerd volgens verschillende werkomgevingen:
1. Groentechnische werkomgeving
2. Horeca en ruimtes met veel personen

In ieder van deze werkomgevingen zijn de geluidsomstandigheden anders. Iedere werkomgeving vereist dan ook een andere aanpak. Vandaar dat we deze onderverdeling hebben toegepast in deze catalogus.

 

 

Wet- en regelgeving: 
Bijlage: 

Selecteer in de tabel een Maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een PDF om af te drukken of op te slaan.

RisicogroepMaatregel
Groentechnische werkomgeving
Groentechnische werkzaamheden buiten
 
Technische werkzaamheden binnen
Horeca en ruimtes met veel personeel
Geluidsoverlast beperken in de Horeca en ruimtes met veel personen
Zwembad (geluid)  
randomness