Technische werkzaamheden binnen

Als je in de machinekamer van een zwembad werkt, of onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden verricht, werk je met lawaaiige machines en apparaten. Om gezond te blijven moeten afspraken gemaakt en maatregelen genomen worden.

 

Voordelen: 

• Medewerkers lopen geen gehoorsschade op door het werk
• Het geluidsniveau op de werkplek brengt geen gevaarlijke situaties met zich mee.
• Waar mogelijk wordt het geluidsniveau onder 80 dB(A) gehouden.
• Op plaatsen waar het geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A) worden doeltreffende maatregelen getroffen. Hierbij wordt altijd eerst geprobeerd de lawaaibron aan te pakken.
• Er wordt plezierig en efficiënt gewerkt.

 

Tips voor leidinggevenden: 

• Vindt er nieuwbouw plaats of wordt er verbouwd, dan is dit dé kans om een goede basis te leggen voor het verminderen van lawaai. Gebruik geluidsabsorberend materiaal voor muren/plafonds.
• Inventariseer waar/bij welke werkzaamheden sprake is van lawaai (geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A)).
• Kies bij aanschaf voor stille(re) machines, gereedschappen en apparaten.
• Inventariseer waar/bij welke werkzaamheden sprake is van lawaai.
• Plaats lawaaiige machines in een aparte ruimte of scherm lawaaiige machines af.
• Markeer zones met geluidsniveaus boven 80 dB(A) met pictogrammen of tape.
• Indien in het bedrijf geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A) voorkomen, is het dragen van gehoorbescherming verplicht.
• Zorg voor tijdig onderhoud aan apparatuur, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Beperk de blootstellingduur aan lawaai.
• Beperk overdracht bij de machines.
• Zorg voor goede en passende gehoorbeschermingsmiddelen (bijlage 2)
• Voer geluidsmeting (bijlage 3) uit.
• Voer periodiek gehooronderzoek (bijlage 5) uit bij medewerkers die blootgesteld worden aan een geluidsdosis van meer dan 80 dB(A).
• Stimuleer gezond gedrag (bijlage 4).

 

Tips voor medewerkers: 

Werken in lawaai is niet prettig en je werktempo neemt ook af.
• Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen (bijlage 2) en reinig deze op de juiste wijze.
• Werk je met geluidproducerende apparaten en machines neem dan op tijd pauzes.
• Als een machine of apparaat meer dan normaal geluid maakt, meld het aan de leidinggevende.
• Wissel werkzaamheden met en zonder apparaten en machines zoveel mogelijk af.
• Zorg zelf voor je gezondheid (bijlage 4).

 

Aandachtspunten: 

Decibels, toonhoogte en blootstellingduur kunnen niet alleen blijvende gehoorschade veroorzaken, er zijn ook bijkomende risico’s. Enkele voorbeelden van bijkomende risico’s zijn stress, vermoeidheid, verminderde concentratie, niet meer waarnemen van signalen en stijging van bloeddruk en hartslag. En lawaai (zie bijlage 1) verhoogt ook de kans op ongevallen.

 

randomness