Geluidsoverlast beperken in de Horeca en ruimtes met veel personen

Om plezierig en geconcentreerd je werk te doen in het café, restaurant, recreatie- en feestzaal, keuken of discotheek is het belangrijk over geluid afspraken te maken en maatregelen te treffen. 

 

Voordelen: 

• Horecamedewerkers lopen geen gehoorsschade op door het werk.
• Het geluidsniveau op de werkplek brengt geen gevaarlijke situaties met zich mee.
• Waar mogelijk wordt het geluidsniveau onder 80 dB(A) gehouden.
• Op plaatsen waar het geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A) worden doeltreffende maatregelen getroffen. Hierbij wordt altijd eerst geprobeerd de lawaaibron aan te pakken.
• Er wordt plezierig en efficiënt gewerkt.

 

Tips voor leidinggevenden: 

• Demp de ruimteakoestiek door geluidsabsorberende plafonds en wanden.
• Maak geluidsarme zones voor (bar)medewerkers.
• Begrens de muziekinstallatie.
• Gebruik een muzieksysteem dat zo weinig mogelijk lawaaioverlast geeft.
• Plaats speakers zo dat het geluidsniveau voor medewerkers beperkt blijft.
• Geef instructie en doe werkoverdracht op “stille” plek (bijlage 3).
• Rouleer taken zoveel mogelijk.
• Zorg voor goede en passende gehoorbeschermingsmiddelen (bijlage 2).
• Voer geluidsmeting (bijlage 3) uit.
• Voer periodiek gehooronderzoek (bijlage 5) uit bij medewerkers die bloot gesteld worden aan een geluidsdosis van meer dan 80 dB(A).

 

Tips voor medewerkers: 

• Zet de muziek zachter.
• Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen (bijlage 2) en reinig deze op de juiste wijze.
• Neem op tijd pauzes in rustige ruimte.
• Als een machine of apparaat meer dan normaal geluid maakt, meld het aan de leidinggevende.

 

Aandachtspunten: 

Decibels, toonhoogte en blootstellingduur kunnen niet alleen blijvende gehoorschade veroorzaken, er zijn ook bijkomende risico’s. Enkele voorbeelden van bijkomende risico’s zijn stress, vermoeidheid, verminderde concentratie, niet meer waarnemen van signalen en stijging van bloeddruk en hartslag. En lawaai (bijlage 1) verhoogt ook de kans op ongevallen.

 

randomness