Risico's en gezondheidseffecten van beeldschermwerk

Stil zitten terwijl je armen en handen bewegen is zwaar voor een menselijk lichaam. Dit is namelijk een combinatie van statische en dynamische belasting. Medewerkers kunnen er klachten van krijgen. Deze klachten worden RSI (repetitive strain injury), KANS (klachten aan nek en schouder) of 'muisarm' genoemd. De klachten beginnen klein en geven eerst last, maar kunnen uitgroeien en zo pijnlijk worden dat medewerkers erdoor uitvallen en zich ziek melden.

 

Beeldschermwerk gaat gepaard met repetitieve handelingen van de handen en polsen en statische belasting "hogerop‟ in nek, schouders en armen. Deze combinatie van fysieke belastingen wordt verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van werkgerelateerde klachten arm, nek en schouder (KANS). Het gebruik van software met ongunstige kenmerken draagt bij aan het ontwikkelen van arm-, nek- en schouderklachten. In recent, dwarsdoorsnedenonderzoek onder beeldschermwerkers van een grote Europese organisatie bleken "software waarbij precieze positionering van de muis vereist is‟, "het ontbreken van mogelijkheden voor sneltoetsen‟ en "het lastig kunnen lezen van informatie door te kleine lettergrootte‟ sterk verbonden te zijn met klachten en tevens verhoudingsgewijs de beste mogelijkheden te bieden te voorkomen dat deze klachten ontstaan.

 

Beeldschermwerk kenmerkt zich door een aantal vormen van belasting die gemakkelijk kunnen leiden tot gezondheidsklachten:

  • Beeldschermwerk wordt meestal zittend uitgevoerd (statische belasting).
  • De bewegingen met hoofd, armen en handen zijn minimaal als de beeldschermwerker met tien vingers typt (statische belasting).
  • Bij een werkhouding waarbij de vingers boven de polsen uitkomen is (vanwege de dynamiek van de vingers) irritatie mogelijk van de peesscheden in het polsgewricht (carpaaltunnelsyndroom).
  • De oogleden blijken bij intensief beeldschermwerk nauwelijks te knipperen, waardoor de oogbol te droog wordt en oogvermoeidheid kan optreden. Vooral wanneer de relatieve luchtvochtigheid laag is.
  • De omgeving is van belang bij beeldschermwerk. Zo kunnen spiegelende, stoffige of te kleine beeldschermen leiden tot gezondheidsklachten.

 

Selecteer in de tabel een Maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een PDF om af te drukken of op te slaan.

RisicogroepMaatregel
Risico's en gezondheidseffecten van beeldschermwerk
Algemene maatregelen
 
Pauzeren
 
Software
 
Werkplekinstelling
 
Werkplekinstellingen laptop en tablet
 
Werktijden