Branche RI&E

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?
Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) geeft een overzicht en beoordeling van de risico's in het werk. Risico’s in het bedrijf moet je nooit uit de weg gaan. Het is zinvol om bedrijfsrisico’s te inventariseren, omdat het leidt tot acties die (verborgen) knelpunten oplossen. Bovendien is het verplicht: de Arbeidsinspectie controleert bedrijven hierop. De RI&E is daarbij het instrument. Voor onze branche is een speciale RI&E gemaakt. Deze is helemaal toegesneden op de recreatiebranche en vastgelegd in de cao Recreatie. Een handige checklist die je altijd iets oplevert!

 

Inloggen
Heb je al een account? Log dan hier direct in.
Wil je een account? Ga dan naar een account aanvragen.

 

 

Voorbereiding op de RI&E
Voor je begint met het invullen van de RI&E is het goed om wat voorwerk te doen. Voor een aantal vragen is het namelijk nodig om vooraf informatie te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan inventariseren van veiligheids- en gezondheidsmiddelen, onderhoudscontracten en ervaringen van medewerkers.

 

Een aantal handige tips

 

De RI&E en de OR/PVT
De Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft instemmingsrecht als het gaat om de wijze waarop de RI&E en het Plan van Aanpak worden uitgevoerd.

 

Laten toetsen?
Afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf, moet je de RI&E laten toetsen:

  • Omdat de branche-RI&E door sociale partners erkend is, is toetsing niet verplicht voor bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruikmaken van dit instrument. 

  • Recreatiebedrijven hebben vaak te maken met een sterk wisselend aantal medewerkers. Hiervoor geldt de richtlijn om het gemiddelde aantal werknemers over het hele jaar te nemen. Daarbij geldt niet het aantal FTE's, maar het daadwerkelijke aantal werknemers. Dus heeft jouw bedrijf gemiddeld meer dan 25 medewerkers dan moet jouw bedrijf op de RI&E getoetst worden. Het bedrijf moet, om in aanmerking te komen voor de vrijstelling, wel vallen onder de recreatiebranche.

  • Bedrijven met meer dan 25 werknemers in dienst moeten altijd de branche RI&E laten toetsen. Een arbodienst beoordeelt dan schriftelijk of jouw RI&E volledig is en jouw bedrijfssituatie overeenkomt met de verwachte situatie binnen jouw branche.

 

Het Steunpunt RI&E

Het Steunpunt RI&E biedt je meer informatie hierover. Ook hebben zij een Introductiefilm gemaakt over het wat en waarom van een RI&E. Bekijk de film hier.

Als je in de RI&E Recreatie onverhoopt fouten ziet of zaken mist, geef dit dan graag door aan het secretariaat van KIKK recreatie via info@kikk-recreatie.nl.

 

 

randomness