Gedragscode Zwembranche

De zwembranche streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld. De Gedragscode geeft een objectieve norm wat wel en niet kan, maar ook staat er in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het personeel in de zwembranche, ouders en kinderen houvast en bescherming.

 

Aan de slag met de Gedragscode Zwembranche
Om medewerkers en leidinggevenden vertrouwd te laten worden met de Gedragscode, biedt KIKK recreatie de cursus 'Aan de slag met de Gedragscode' aan. Voor deze cursus is een tegemoetkoming beschikbaar. Lees hier meer over de tegemoetkomingsregeling op de website van KIKK recreatie en over de inhoud van de cursus in de cursuscatalogus.