Management

Als management ben je eindverantwoordelijk voor o.a. de arbeidsomstandigheden in je organisatie(onderdeel). Daartoe heb je wellicht al beleid gemaakt. De arbocatalogus kan daar een aanvulling op zijn. Kijk eens naar de manier waarop je nu met arbo omgaat en op wat voor manier de maatregelen uit deze arbocatalogus daarop aan kunnen vullen. Als je een OR of PVT hebt, bespreek dan hoe je de arbocatalogus wilt toepassen in jullie organisatie.

De arbocatalogus is geen verplicht instrument. Als je zelf een betere of vergelijkbare manier hebt om met de aanpak van Agressie en Geweld, Lichamelijke belasting, Geluid en Klimaat om te gaan, heb je die vrijheid. Als de arbeidsinspectie langs komt en je laat kansen uit deze arbocatalogus liggen, zullen ze je daar wel op aan kunnen spreken. Pas je de maatregelen uit de arbocatalogus op de juiste manier toe, dan weet je zeker dat de inspectie je daarop niet kan aanspreken.
randomness