Recreatiebranche

De cao Recreatie

Deze Arbocatalogus is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in de recreatiebranche die vallen onder de werkingssfeer van de cao voor de Recreatie

Wie vallen onder deze cao?

  • Campings
  • Groepsaccommodaties
  • Bungalowparken