RI&E account aanvragen

Toegang tot de RI&E voor recreatiebedrijven

Het is mogelijk om een bedrijfsaccount voor de digitale RI&E voor recreatiebedrijven aan te vragen. Wijs binnen jouw organisatie een RI&E beheerder aan. Wij adviseren je om hierbij niet een persoonlijk e-mailadres te gebruiken, maar een algemeen e-mailadres zoals rie@xxx.nl of info@xxx.nl. Op deze manier zal de toegang binnen jouw organisatie overdraagbaar zijn.

Als jouw bedrijfsaccount beschikbaar is (dit gaat handmatig en kan daarom enkele dagen duren), krijgt jullie RI&E beheerder een e-mail met daarin een link en de inloggegevens. Via het bedrijfsaccount kan de RI&E beheerder ook gebruikersaccounts voor medewerkers binnen het recreatiebedrijf aanmaken en beheren. In het bedrijfsaccount kan je ook een handleiding vinden.

Als je in de RI&E Recreatie onverhoopt fouten ziet of zaken mist, geef dit dan graag door aan het secretariaat van KIKK recreatie via info@kikk-recreatie.nl of via het telefoonnummer 0183-645035.

 

Een bedrijfsaccount aanvragen

Stuur een e-mail naar het secretariaat van KIKK recreatie met daarin jouw volledige bedrijfsgegevens en het emailadres van de RI&E beheerder.

Bedrijven die niet zijn aangesloten bij KIKK recreatie maar wel gebruik willen maken van de branche RI&E Recreatie dienen hiervoor een bijdrage te betalen ad € 200,- per bedrijf.

 

Handleidingen over de RI&E