Lichamelijke belasting

Je lichaam belasten is goed. Door te bewegen train je je spieren en blijf je in conditie. Bewegen is gezond. Maar als lichamelijke belasting te zwaar of te eenzijdig is, of als je houding daarbij verkeerd is kan het ongezond worden. Je kunt klachten krijgen en als die te erg worden kan er een moment komen dat je er zelfs niet meer door kan werken. In deze Arbocatalogus gaat het over het voorkómen of verminderen van ongezonde lichamelijke belasting. Wil je weten hoe vaak het voorkomt ga dan naar de pagina over cijfers uit de praktijk.

 

Bij lichamelijke belasting hebben we het over:

 

Oorzaken van ongezonde lichamelijke belasting.
De oorzaken van lichamelijke onder- of overbelasting in het werk zijn onder te verdelen in vier categorieën, te weten:

 

Maatregelen voor lichamelijke belasting
Waar de oorzaken zitten, vind je ook de oplossingen voor het verminderen van (eenzijdige) lichamelijke belasting.

De Arbowet schrijft voor dat je bij risico’s in het werk eerst moet kijken of je deze risico’s kunt wegnemen, de zogenaamde bronaanpak (zie organisatie van het werk). Als dat niet mogelijk is moet je collectieve maatregelen nemen (zie werkplek en hulpmiddelen). Als collectieve maatregelen niet afdoende zijn dan moet je individuele maatregelen (zie gedrag) nemen. Als laatste mogelijkheid geldt het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. Als werkgever moet je dus eerst de mogelijkheden op hoger niveau onderzoeken voordat je besluit tot maatregelen op een lager niveau.

 

Wet- en regelgeving: