Vertrouwenspersoon

Intimiderend en ander ongewenst gedrag op het werk kan voorkomen tussen medewerkers onderling, tussen werkgevers en medewerkers en tussen gasten en medewerkers. De rechten en de plichten van de werkgever en de werknemer ter voorkoming van seksuele intimidatie, intimidatie en ongewenst gedrag zijn in artikel 6 van de cao Recreatie vastgelegd.

Als werkgever heb je de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. In de brochure ‘Er zijn grenzen’ vind je tips voor het ontwikkelen van preventief beleid en tips hoe u om moet gaan met meldingen. Daarnaast is er in de cao geregeld dat een onderneming met 50 of meer medewerkers in overleg met de ondernemingsraad een vertrouwenspersoon moet aanstellen. De vertrouwenspersoon  luistert naar het probleem, kan bemiddelen, doorverwijzen naar verdere hulpverlening of ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de daarvoor bevoegde instanties.

Heb je vragen over het voorkomen van (seksuele) intimidatie en agressie of kom je er binnen je eigen bedrijf niet uit? Neem dan contact op met de bedrijfstak vertrouwenspersoon bij KIKK recreatie via tel. (0183) 64 50 35.

randomness